Arvonnan säännöt & ehdot

Second Life Catwalk arpoo kaksi ilmaista myyntirekkiä Saaga Second Hand -liikkeeseen

1. Järjestäjä 

Second Life Catwalk -tapahtumahanke yhteistyössä Saaga Secondhandin kanssa. 

2. Osallistumiskelpoisuus 

Arvontaan voivat osallistua kaikki kyselyyn vastanneet henkilöt, jotka ovat iältään 15-20 -vuotiaita. Ikä on rajattu, koska haluamme kyselyyn vastauksia juuri rajaamamme ikäisiltä henkilöiltä. Alle 18- vuotiailla tulee olla huoltajan suostumus osallistumiseen. 

3. Arvonta-aika 

Arvonta on voimassa: 21.12.2020-9.1.2021 

4. Palkinnot  

Palkintona on myyntirekki Saaga Secondhand liikkeeseen kuuden päivän ajaksi ilman vuokraa. Myyntirekin myyntituotoista menee kuitenkin jokaiseen myyntirekkiin kuuluva 10% provisio Saaga Secondhandille. Palkinnon hinta on tavallisesti 33€ + 10% provisio. Palkintoja arvotaan kaksi (2) kappaletta. Palkinto tulee käyttää helmi-maaliskuun aikana. 

5. Palkintojen arvonta 

Arvomme voittajan kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken, jotka ovat osallistumiskelpoisia. Olemme arvonnan voittajaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Otamme yhteyttä kyselyn yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Voittajan nimeä ei julkaista missään julkisesti. 

Voittaja arvotaan 10.1.2021. 

Jos osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin järjestäjästä johtuvasta syystä voida luovuttaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta luovuttaa palkintoa. Jos voittaja ei vastaa viestiin seitsemän (7) päivän kuluessa, arvomme uuden voittajan. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. 

6. Kuinka osallistua arvontaan 

Arvontaan voi osallistua vastaamalla Second Life Catwalkin tekemään kyselyyn, jossa keräämme kysymyksiä tapahtumamme paneelikeskustelua varten.  

Kyselyyn vastaamisen yhteydessä henkilön on ilmoitettava nimi ja sähköpostiosoite, mikäli haluaa osallistua arvontaan. Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä järjestäjälle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta. Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä kampanjan virallisia sääntöjä. 

7. Palkintoja koskevat ehdot 

a) Järjestäjällä on oikeus suorittaa uusi arvonta, jos voittajaa ei tavoiteta seitsemän (7) päivän kuluessa.  

b) Palkintoa ei voi vaihtaa muihin tuotteisiin tai rahaan.  
c) Mahdollisten haittojen ilmetessä Järjestäjä varaa oikeuden tehdä muutoksia. 

8. Sääntöjen vastaiset osallistumiset 

Näiden sääntöjen tai muiden ohjeiden vastaiset osallistumiset arvontaan hylätään. Jos Järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, Järjestäjällä on oikeus hylätä kyseisen osallistujan osallistuminen arvontaan sekä evätä palkinto. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksessa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita tai muita kuluja miltään osin. 

Jos järjestäjä epäilee arvonnan osallistujaa vilpillisestä toiminnasta, on arvonnan järjestäjällä oikeus perua arvonnan osallistuminen. 

9. Järjestäjän vastuu 

Järjestäjän vastuuvelvollisuus arvonnan osallistujia kohtaan ei voi ylittää virallisissa säännöissä mainitun palkinnon määrää tai summaa. Arvonnan voittaja sitoutuu vapauttamaan Järjestäjän kaikesta vastuuvelvollisuudesta, joka voi koitua tai jonka väitetään koituvan kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. 

11. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia 

Osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän kilpailua koskevia päätöksiä. 

12. Henkilötietojen käyttö 

Osallistujien henkilötietoja käytetään vain arvonnan toteuttamiseen, jotta voittajaan voidaan olla yhteydessä. Tiedot poistetaan kampanjan päätyttyä.